пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Самоходное шасси ВТЗ-30СШСамоходное шасси ВТЗ-30СШ
Самоходное шасси ВТЗ-30СШ и его модификации предназначены для использования в качестве универсального транспортного средства или базы для монтажа различного оборудования при выполнении специальных работ в сельском хозяйстве и промышленности. Шасси...
Владимирский тракторный завод | пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Финансы, кредит, инвестиции / Банки, ,

Харьковский Проминвестбанк

Промінвестбанк України - один з найпотужніших комерційних банків України, який у 2001 р., єдиний з українських банків, увійшов до 1000 найбільших банків світу. Кількість клієнтів – юридичних осіб банку перевищує 130 тис., фізичних – понад 2 млн. осіб. У 2003 р. Промінвестбанк надав своїм клієнтам кредитів на загальну суму понад 14,4 млрд.грн.; 96% кредитів банку спрямовується у виробничу сферу.

Філії Промінвестбанку враховують в роботі постанову КМУ від 18.02.04 р. № 184 “Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2004 р. на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко і довгострокових кредитів”, згідно якої кошти держбюджету спрямовуються на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими цими підприємствами у банках коротко і довгострокових кредитів.

Станом на 01.08.04 р. заборгованість за кредитами підприємствам АПК Харківської області – 43412,3 тис. грн., обсяги наданих кредитів сільгосптоваровиробникам з початку року в цілому по філії “Харківське Центральне відділення Промінвестбанку - 25888,9 тис.грн., в т.ч. на придбання сільгосптехніки - 1098,7 тис.грн.; 104 підприємства АПК отримали з початку року компенсацію за кредитами, наданими до 2004 р. в сумі 736,8 тис.грн., за кредитами, наданими в 2004 р. в сумі 429,5 тис.грн.

У 2003 р. Промінвестбанк України надав своїм клієнтам кредитів у різних валютах на загальну суму 33,6 млрд.. грн., що в 1,4 раза більше, ніж за 2002 р. Загальна заборгованість за кредитами на 01.01.04 р. становила 5 735,6 млн. грн., порівняно з 01.01.2003 р. приріст заборгованості становить 30,2% , в т.ч. заборгованість по підприємствам промисловості – 3332,6 млн.грн. ( на 01.01.03р.- 2923,6 млн.грн., приріст 14%); заборгованість підприємств торгівлі і громадського харчування на 01.01.04 р.- 1291,9 млн.грн. ( на 01.01.03 р.-803,1 млн.грн.; приріст на 60,9%); заборгованість за кредитами агропромислових підприємств – 424,9 млн.грн.( на 01.01.03 р.- 262,1 млн.грн., приріст на 62,1). В структурі кредитів по галузям промисловості заборгованість за кредитами підприємств харчової промисловості становить 11,5%, або 382,6 млн.грн.

Перелік документів, які повинен отримати від позичальника кредитний працівник:

- звернення позичальника до Банку за кредитом;

- клопотання власника господарського товариства на одержання кредиту (крім акціонерних товариств та підприємств державної або комунальної форми власності) /додаток №1/;
- заявка на одержання кредиту (гарантії) /додаток №2/;

- копії нотаріально посвідчених документів позичальника: щодо створення підприємства і предмету його діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію тощо), установчих документів (зі змінами та доповненнями на момент розгляду можливості надання кредиту);

- документи, що підтверджують повноваження керівника (Голови Правління, Директора, Генерального директора тощо) або іншої особи на укладення, підписання угод та розпорядження майном та/або майновими правами підприємства (рішення відповідного органу управління про обрання на посаду або найом, трудовий договір (контракт), рішення органів управління про погодження (затвердження) укладення угод, довіреність тощо). При цьому не є обов‘язковим подання довіреностей на вчинення правочинів та інших дій від осіб, уповноважених на це установчими документами юридичної особи, законом або іншими актами цивільного законодавства. У цих випадках від представників вимагаються документи, які передбачають зазначені повноваження та посвідчують їх службове становище.

- копії документів, що підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу / пункт 6.2.4/ та/або договір, майнові права по якому пропонуються в заставу;

- копії нотаріально посвідчених документів поручителів та/або гарантів: щодо створення підприємства і предмету його діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію тощо), установчих документів (зі змінами та доповненнями на момент розгляду можливості надання кредиту), документи, що підтверджують повноваження керівника (Голови Правління, Директора, Генерального директора тощо) або іншої особи на укладення, підписання угод та розпорядження майном та/або майновими правами підприємства (рішення відповідного органу управління про обрання на посаду або найом, трудовий договір (контракт), рішення органів управління про погодження (затвердження) укладення угод відповідно до статуту поручителів та/або гарантів, довіреність тощо);

- якщо позичальник на дату розгляду кредитного проекту вже є клієнтом Банку доцільно вимагати від позичальника складеної в довільній формі довідки щодо відсутності змін до інформації, що зазначена в анкеті клієнта, оформленій при відкритті рахунку в Банку;

- бізнес–план (у разі необхідності та для інвестиційних проектів); <
- план техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції /додаток № 3/ ;

- баланси за попередні роки (не менше ніж за два останні роки) та звітні періоди поточного року (в разі потреби), а також на останню звітну дату з необхідними розшифровками дебіторської і кредиторської заборгованості, звіт про фінансові результати діяльності підприємства (при можливості - копії висновків аудиторських фірм, що здійснювали перевірку діяльності позичальника);

- підтвердження відсутності податкової заборгованості та податкової застави (витяг з відповідного державного реєстру обтяжень майна) або рішення податкового органу про звільнення з-під податкової застави активів позичальника, запропонованих в заставу (рішення податкового органу має бути максимально наближене до дати укладання кредитної угоди та договорів забезпечення);

- баланси поручителів або гарантів за останній рік та на останню звітну дату, інформацію щодо їх фінансового стану та боргів перед бюджетом (податкової застави);

- дані про грошові потоки позичальника /додаток №5/ - для доповнення аналізу фінансового стану клієнта та визначення джерел погашення кредиту;
- відомості про наявність (ухвала господарського суду) чи відсутність (засвідчене позичальником відповідне письмове підтвердження та довідка Агенства з питань банкрутства) порушеної відносно позичальника (поручителя та/або гаранта, а в разі застави майнових прав рекомендується ще й дебітора позичальника (крім нерезидентів), при цьому якщо майнові права є єдиним забезпеченням за кредитом – перевіряється обов’язково) справи про банкрутство;

- копії документів (договорів, контрактів тощо), які складають основу кредитного проекту :


будуть підтверджувати цільове використання кредиту;
свідчать про узгодження термінів надходження і розміру виручки від реалізації (послуг, продукції тощо) з термінами повернення та розміром кредиту і відсотків;

висновок (акт, звіт тощо) підприємства, установи, організації, або експерта, які здійснили незалежну експертну оцінку вартості державного та комунального майна, а також земельної ділянки, якщо таке майно пропонується в заставу;
якщо клієнт має рахунки в інших банках надаються документальні підтвердження щодо залишків коштів на них та заборгованості за кредитами (довідка відповідних банків або документальні підтвердження, отримані безпосередньо від позичальника);
суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа надає свідоцтво про державну реєстрацію, податкову декларацію, іншу фінансову звітність, а також копії ліцензій та патентів (якщо їх наявність передбачена законодавством для здійснення обраного виду підприємницької діяльності).


Для розгляду можливості надання довгострокових кредитів додатково до переліку документів, визначених в п.6.1.6, кредитний працівник отримує від позичальника:
- проектно-кошторисну документацію, розглянуту і затверджену у встановленому порядку;
- контракт на будівництво;
документи на право землекористування;
- позитивне рішення екологічної експертизи;
- план технічного переоснащення виробництва;
- проект технічного переозброєння діючого підприємства;
- інші нормативні акти, які підтверджують додержання законодавства по будівництву і відповідних рішень центральних і місцевих органів влади.

ПРИКЛАДИ

ЗАТ “Агрофірма 8 Березня” Куп`янського р-ну Харківської обл. створена 18 вересня 2002 р.на базі трьох колишніх сільськогосподарських підприємств. Предметом діяльності товариства є виробництво і переробка сільськогосподарської продукції Відповідно до наказу Міністерства агрополітики та УААН від 22 лютого 2002 р. за № 54/17 товариству присвоєно статуси племінного заводу з розведення овець породи прекос та племінного репродуктора з розведення ВРХ Української червоно-рябої молочної породи. За 2003р. виручка від реалізації продукції склала 4514,7 тис.грн. ( в т.ч. рослинництво- 1520,9 тис.грн.; тваринництво 2117,5 тис.грн., промислова продукція – 385,6 тис.грн., роботи та послуги – 440,7 тис.грн.) при рівні рентабельності – 17,2% ( зокрема зернові культури – 60,4%, соняшник – 231%, молоко – 59,4%), що дає перспективу для розширення сільськогосподарського виробництва.

Перехід до ринкових відносин зумовлює необхідність значного підвищення рентабельності та ефективності сільсьогосподарського виробництва. Це – впровадження прогресивних методів і передових технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур, виробництву молока і м`яса. Зниження собівартості сільськогосподарського виробництва є невід`ємною частиною ринкових відносин.

Важливу роль в матеріально-технічній базі підприємства відіграють виробничі фонди. Збільшення основних виробничих фондів, їх фондовіддачі, дають зріст як продуктивності праці, так і виробництва сільськогосподарської продукції. Від темпів росту і ефективності використання основних виробничих фондів залежить кінцевий результат роботи підприємства.

Вивчаючи новітні досвіди та сучасні технології виробництва сільськогосподарської продукції в кращих господарствах України, підприємство ЗАТ “Агрофірма” Березня” розробило програму оновлення машинотракторного парку в 2004р. на суму 1900 тис.грн., а саме: передбачено придбання комбайнів, тракторів, сільськогосподарської техніки, кормозмішувача кормів.

Для виконання даної програми товариством впроваджуються технологічні прийоми та обладнання вітчизняних товаровиробників. Виконання програми оновлення машино-тракторного парку в ЗАТ “Агрофірма “8 Березня” дає можливість скоротити строки проведення весняно-польових та збиральних робіт, зменшити витрати на придбання запасних частин вузлів та агрегатів, зекономити ПММ, насіння при посіві за рахунок використання сівалки точного висіву. На виконання цієї програми товариство вже отримало в поточному році кредитів на суму 740 тис.грн.

Товариство має позитивну кредитну історію, активно користується кредитами Промінвестбанку. Так, у 2002 р. підприємству надано кредитів в сумі 600 тис.грн., в 2003 р., порівняно з 2002 р., вже вдвічі більше -1200 тис.грн., в 2004 р. – 2640 тис.грн.

В галузі тваринництва планується створення племінного заводу з розведення української чорно-рябої молочної породи ВРХ на молочному комплексі та племінного репродуктору симентальської породи вітчизняного походження та багато іншого.

Промінвестбанком формуються бази даних щодо потреб потенційних позичальників в інвестиційних кредитах. В інвестиційній пропозиції вказується:

назва підприємства; код ЕДРПОУ;
кількість працюючих;
основні напрямки діяльності;
телефон, факс, електронна пошта; контактна особа;
назви проектів і їх стислий опис: стадія розробки, форми здійснення інвестицій, загальна вартість проекту, потреба в інвестиціях, термін реалізації і термін окупності кредиту.
Адрес: Філія «Харківське Центральне відділення Промінвестбанку»:
61122, м. Харків, майдан Р. Люксембург, 10.
23 00 67; 712 84 11, 23 01 68.
http://www.pib.com.ua
prominvest@kh.pib.com.ua
Рейтинг: 1
Просмотров: 5664
Каталоги | Товары он-лайн | Регионы | Добавить предприятие | Добавить сайт | Редактировать | Обратная связь | Почта